Palveluvaaka.fi

Luotettavaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista

Palveluvaaka.fi tarjoaa tietoa sosiaali- ja terveyspalvelut toimivuudesta. Voit vertailla eri toimipaikkoja, tarkastella sosiaali- ja terveysalan tilastotietoja sekä arvioida käyttämiäsi palveluja. 

Palveluvaaka.fi sisältää alkuvaiheessa tietoa terveyspalveluista sekä ikääntyneiden hoivapalveluista vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. Jatkossa Palveluvaaka.fi:n sisältämää tietoa täydennetään sitä mukaa kuin vertailukelpoista tietoa on saatavilla. Palveluvaaka.fi:tä kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. 

Tiedon karttumiseksi voit myös itse antaa toimipaikoista arvion! Mielipiteesi on arvokas! 

 

Palveluvaaka    

 www.palveluvaaka.fi

 

Palvelun on tuottanut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos